Τροίας 18, Ασπροβάλτα 570 21

Our rooms

Μεγάλο Στούντιο

Aelion

4 GUESTS

25 m

BOOK NOW FROM 65 €

Μεγάλο Στούντιο

Harmony

4 GUESTS

25 m

BOOK NOW FROM 65 €

Μεγάλο Στούντιο

Faith

4 GUESTS

25 m

BOOK NOW FROM 65 €

Μεγάλο Στούντιο

Hope

4 GUESTS

25 m

BOOK NOW FROM 65 €